برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه مجازی" بایسته های کپی رایت در پژوهش: از ایده تا نشر "
1399-03-24 14:00-18:00
100
0 ریال
3 دکتر سیدهادی میرشمسی