برگزاری فاز سوم کارگاه ملّی اخلاق در پژوهش (اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی)
02 تیر 1398
برگزاری فاز سوم کارگاه ملّی اخلاق در پژوهش (اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی)

مدرس : دکتر سیاوش احمدی نوربخش - سه شنبه 11 تیرماه 1398 - ساعت 9:00 تا 15:00 - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - درب غربی ورزشگاه آزادی روبروی هتل المپیک

login