قابل توجه شرکت کنندگان کارگاه های اخلاق در پژوهش
09 مهر 1398
قابل توجه شرکت کنندگان کارگاه های اخلاق در پژوهش

گواهی کارگاه های «اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی» و «موضوعات علوم انسانی و اجتماعی» جهت ارائه به شرکت کنندگان آماده شده است. گواهینامه افراد به نشانی پستی داده شده ارسال گردیده، آن گروه از شرکت کنندگان هم که تمایل دارند آنرا از طریق پست دریافت کنند می توانند در طول روزهای اداری بین ساعت 8 تا 15 با شماره 48392714 تماس حاصل نمایند.

login