راه اندازی «پرتال اطلاع رسانی و سامانه کمیته اخلاق»
13 آذر 1398
راه اندازی «پرتال اطلاع رسانی و سامانه کمیته اخلاق»

این سامانه علاوه بر وظیفه اطلاع رسانی آیین نامه و بخشنامه های مربوطه، ساماندهی الکترونیک فرآیندهای کمیته های اخلاق از مرحله دریافت مستندات، بررسی کارشناسی، داوری تخصصی تا اعطای کد اخلاق با مجوز کمیته ملّی اخلاق پزشکی (با کد مصوبه اخلاقIR . ATU . REC ") جهت فعالیت‌های مورد درخواست را انجام خواهد داد.

login