آغاز ثبت نام مدرسه تابستانه اخلاق در پژوهش
1398-05-02
آغاز ثبت نام مدرسه تابستانه اخلاق در پژوهش

- امکان همراهی خانواده مشروط به تقبل هزینه های اسکان و پذیرایی خواهد بود.
- هزینه رفت و آمد به عهده شما یا دانشگاهتان خواهد بود و هزینه اقامت در هتل و پذیرایی
(صبحانه، ناهار و شام) به عهده دانشگاه علامه طباطبائی است. ضمناً هزینه اقامت همراهان هرنفر
شبی ۲۰۰ هزارتومان به همراه پذیرایی کامل و شبی ۱۲۵ هزار تومان بدون پذیرایی خواهد بود.